COOPOLIS: Innovació en economia social i solidaroa a Barcelona

Coopolis és un un equipament de 4.000 m2 al bloc 4 de l’antiga fàbrica de Can Batlló al barri de Sants-Barcelona, ​​que pertany a l’Ajuntament i que ha donat en sessió d’ús a el moviment social i de l’Economia Social i Solidària (l’ESS) del Districte de Sants-Montjuïc-Barcelona per a la promoció de l’ESS a la ciutat. La cooperativa d’arquitectura La Col ha estat l’encarregada de la rehabilitació d’aquest espai.

La iniciativa d’Coopolis neix de l’món comunitari i cooperatiu de barri de Sants, a on La Ciutat Invisible, La Col, i l’assemblea de Can Batlló han tingut un paper protagonista. Coopolis s’organitza i gestiona des de la comunitat, és un espai de coworking per a empreses socials de nova creació i experiències consolidades, ofereix formació sobre el cooperativisme, l’ESS, i sobre gestió empresarial amb criteris de l’ESS; també ofereix acompanyament tècnic per iniciatives i serveis de finançament, promoció conjunta i intercooperació. Ha estat en funcionament des del 2017.

Origen

A partir del 2009, Catalunya i Espanya estava vivint la mobilització social anomenada 15M en contra de les polítiques de govern de retallades a la salut, educació i altres serveis socials. Al barri de Sants a Barcelona, ​​la mobilització dels indignats de l’15M va recollir la trajectòria dels moviments socials i cooperatius de barri.

Enmig d’aquest context de mobilització social, el mateix any 2009 es va reactivar a Sants la plataforma Can Batlló, moviment ciutadà per pressionar l’Ajuntament de Barcelona perquè donés en cessió d’ús l’antiga fàbrica de Can Batlló que estava en desús i que el moviment ciutadà de barri volia utilitzar per fer projectes culturals, veïnals i socioeconòmics comunitaris de forma autogestionada. La plataforma va donar un ultimàtum a l’Ajuntament de Barcelona: si no cedia l’antiga fàbrica per a l’equipament sociocultural de barri, al juny de l’any 2011 el moviment soci-veïnal de Sants entraria a ocupar-la; i així va ser com va succeir. A partir de la seva ocupació, es va arribar a un acord amb l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’ús.

Paral·lelament, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va finançar el projecte Barri Cooperatiu que va executar la Ciutat Invisible de l’any 2009 a l’2013. Aquest projecte va tenir com a objectius recuperar la memòria històrica de l’cooperativimo al Barri de Sants que va ser emblemàtic des de mitjans de del S.XIX fins a l’entrada de l’franquisme, i obrir espais d’informació i debat sobre pràctiques cooperatives i de l’ESS per fomentar el cooperativisme al barri de Sants.

Així mateix, la XES (Xarxa d’economia solidària) creada el 2003, s’anava enfortint amb noves iniciatives econòmiques i amb processos d’intercooperació territorials en comarques de Catalunya i barris de Barcelona. El 2010, la XES va organitzar al barri de Sants un curs i seminari sobre l’ESS. El 2011, Coop57 va celebrar la trobada estatal al barri de Sants, el que va enriquir la mirada a les persones i entitats interessades en l’ESS. El 2012 es van realitzar diferents xerrades sobre l’ESS a Can Batlló.

El 2015 la XES va definir 14 mesures per impulsar l’ESS a nivell local. Una d’aquestes mesures proposa que les administracions locals cedeixin l’ús i habilitin equipaments públics on establir seus que promoguin l’ESS, per atendre el públic, desenvolupar programes formatius, tenir espais per a vivers de projectes de l’ESS, i promoure espais per a la gestió col·lectiva de les persones dependents (XES, 2015, mesura 3 de les 14 mesures per impulsar l’ESS a nivell local).

Com a resultats d’aquest context, a Can Batlló es van anar creant iniciatives culturals i socioeconòmiques autogestionades i al territori del Districte de Sants-Montjuïc es van anar creant noves iniciatives econòmiques amb els criteris de l’economia social i solidària i enfortint les ja existents.

A Can Batlló, el moviment veïnal i social de Sants va rehabilitar espais de l’equipament i va crear les següents iniciatives: la Biblioteca Popular Josep Pons, el bar i espai de trobada, l’auditori, el rocòdrom, el taller d’infraestructures que treballa el metall, la electricitat, la fontaneria i l’obra; el taller de fusteria col·lectiva, la impremta col·lectiva, el centre de documentació, l’espai familiar la Nau per a nens de 0 a 6 anys, l’espai d’arts, l’espai d’entrenament d’arts escèniques i circ, l’hort urbà, la cooperativa de consum agroecològic, el taller de cervesa, el taller per reparar vehicles, diverses sales polivalents per fer tallers, una d’elles amb cuina i menjador; la zona d’esports, l’àrea per a gossos; la cooperativa d’habitatge La Borda, l’escola Arcàdia, i Coopolis.

Així mateix, al barri es van anar creant noves iniciatives de l’ESS, com per exemple, La Col al 2009, Koitton Club el 2012, Kop de Mà en 2013, i seguidament l’Economat Social i Queviure, i enfortint iniciatives ja existents , com La Ciutat Invisible que es va crear el 2006.

Actualitat

Les iniciatives econòmiques de Can Batlló i les entitats de l’ESS de barri, motivades per generar pràctiques socioeconòmiques equitatives i sostenibles que transformin el model econòmic capitalista, van anar consolidant la XES local del Districte de Sants-Montjuïc des de 2015 i l’octubre del mateix any es va formalitzar amb la creació de l’Associació per l’impuls de l’Economia Cooperativa i comunitària de Sants-Montjuïc. Aquesta formalització va ser motivada principalment per presentar-se a una subvenció de Barcelona Activa de l’Ajuntament de Barcelona per a la dinamització de l’ESS al Districte de Sants-Montjuïc, projecte que va durar de novembre de 2015 a abril de 2016.

Els objectius de l’Associació per l’impuls de l’Economia Cooperativa i Comunitària de Sants-Montjuïc (l’Associació per l’impuls) són: formar sobre l’ESS, crear i consolidar cooperatives al Districte de Sants-Montjuïc, realitzar activitats d’intercooperació, mancomunar oferir i comprar productes i serveis conjuntament, així com la gestió cooperativa i comunitària dels equipaments públics del Districte, començant per Coopolis. L’Ajuntament de Barcelona va enfortir el projecte de Coopolis, alineant-se amb les mesures 3 i 4 de les 14 mesures de la XES per impulsar l’ESS a nivell local, que proposen als Ajuntaments facilitar espais als barris per dinamitzar l’ESS, tal com ho planteja fer Coopolis.

l’Associació per l’impuls està integrada per 38 entitats que representen una gran diversitat de sectors: mobilitat, habitar, finances i intercanvi, alimentació, educació i criança, comunicació i Tic, cultura i restauració; i que es poden classificar així:

19 Cooperatives (la Coop La Borda es classifica en les ubicades a Can Batlló): Coop de bici, Ambulàncies de Catalunya, En clau: reformes i rehabilitació, La Col: aquitectes, Coop 57: serveis financers ètics i solidaris, Germinal: cooperativa de consum, Panxa Contenta: cooperativa de consum, l’Economat social: cooperativa de consum, Faves Comptades: cooperativa de consum, Queviure: cooperativa de distribució a l’engròs d’aliments no frescos de consum responsable, Coopmercat: botiga d’alimentació de proximitat, Escola Magòria, Institucional Montserrat: Escola, Alternatives econòmiques: Cooperativa revista sobre economia i ssus efectes en la vida, la Directa: Medi d’informació per a la transformació social, la Ciutat Invisible: Creació i difusió de continguts crítics per a la transformació social, Koitton Club : Bar musical, Kop de ma: Bar de pinxos i truites.

7 iniciatives de l’economia comunitària ubicades a Can Batlló: La Borda: Coop d’habitatge, Fusteria Col·lectiva de Can Batlló, Mobilitat Can Batlló: Taller Comunitari de reparació de vehicles, Garatge Can Batlló: intercanvi de vehicles, La Nau: espai familiar comuitario a Can Batlló, Escola Arcàdia Educació formal de 3 a 16 anys i formació de professorat, Impremta Can Batlló: espai d’expressió creativa i investigació sobre la comunicació social i la política, Birra Can Batlló: Taller comunitari de cervesa artesana, i Hort comunitari de Can Batlló.

Associacions com Tatainti: Associació espai per a la criança i l’educació respectuosa.

Horts comunitaris com Illa 3 horts: Font de la Guatlla (l’hort de Can Batlló es classifica a Can Batlló).

I altres entitats com: Ecoreciclat, Banc de l’temps, Xarxa d’intercanvis, Adabits: Webs i TICs, Enquadernadora Ràpid, La Burxa: Diari de comunicació popular, Ateneu l’engranatge: Espai per coordnar i desenvolupar la xarxa associativa de barri, La Lleialtat Santsenca: plataforma de gestió ciutadana per utilitzar l’espai de la Lleialtat Santsenca, la Croquetona: Obrador artesanal de croquetes.

Accions d’intercooperació i de difusió de l’ESS que han desarrolllado les entitats que formen part de l’Associació per l’Impuls:

Durant el 2015, les entitats impulsores de l’Associació per l’Impuls van estar molt actives en la dinamització de l’ESS al Districte de Sants-Montjuïc i van realitzar les següents activitats: (1) mapatge de l’ESS al barri, (2) presentació el projecte de Coopolis a Can Batlló, (3) formació sobre l’ESS feminista al Taller de fusteria de Can Batlló, (4) acompanyament en la creació de la Cooperativa Arcàdia a Can Batlló, (5) al dia de cooperativisme, realització de ruta per visitar cooperatives actuals al barri i edificis emblemàtics de cooperativa de el passat com l’Empar de l’Obrer i la Lleialtat Santsenca, el primer, seu de l’Ateneu popular de Sants i el segon en procés de restauració per ser un equipament comunitari de barri; (6) difusió de l’economia solidària a la Major Alternativa de Sants amb la presentació de la XES de Sants, i la venda de la cervesa artesana La Bordeta de l’associació d’artesans de la cervesa de Can Batlló, (7) l’Economat i Zum Zeig han col·laborat perquè els socis de l’Economat tinguin descomptes a Zum Zeig i en Zum Zeig es promocioni l’Economat.

A partir de la formalització de l’Associació per l’Impuls a l’octubre de l’any 2015 i amb el suport d’una subvenció de Barcelona activa, es van desenvolupar les següents activitats: (1) formació en l’ESS a Can Batlló: gestió cooperativa d’equipaments comunitaris, detecció de necessitats productives i reproductives en els projectes de l’equipament, (2) promoció de les entitats que formen part de l’associació i dels seus productes i serveis per promoure el consum responsable mitjançant l’elaboració de 800 impresos de “Catàleg Producte Coop” i anuncis a la premsa local (3) realització de vermuts cooperatius un diumenge a el mes com espais oberts a el públic en general per conèixer cada diumenge una iniciativa de l’ESS del Districte, (4) realització de Jornada de l’ESS a la plaça Bonet i Moixí amb estands de les entitats de l’ESS de barri, tallers comunitaris, actuacions musicals, menjar, taules rodones de projectes cooperatius d’altres bar ris, i oficina d’intercanvi de serveis; (5) Premiación d’un projecte de l’ESS del Districte de Sants-Montjuïc, amb el premi Micaela Chalmeta, que inclou l’acompanyament tècnic i finançament de 3000 €, (6) Creació del web de l’Associació per l’Impuls , (7) seguiment i coordinació de el projecte Coopolis.

Al febrer de 2017, l’Associació per l’impuls guanyar una subvenció de Aracoop per consolidar Coopolis com Ateneu Cooperatiu. A partir d’aquesta subvenció que va fins a octubre de 2017, i amb l’ajuda de la XES per donar feina per 3h a la setmana a un dinamitzador de l’ESS en el Districte, es va crear una estructura organitzacional de Coopolis, amb 6 àrees: enfortiment territorial, centres educatius, comunicació, administració i gestió, formació i enfortiment o creació d’entitats cooperatives.

Durant aquest 2017, l’Associació per l’iImpuls ha realitzat un taller per identificar les ofertes i necessitats de cada entitat per impulsar la intercooperació. També han sol·licitat un concepte a l’Col·lectiu Ronda per identificar quina és la forma jurídica més apropiada d’per mancomunar productes i serveis, tant per comprar com per oferir.

Els reptes de l’Asocaició per l’iImpuls i Coopolis són vincular a altres entitats del Districte per participar en el foment de l’ESS, com ara associacions de veïns i centres educatius; així com mantenir i enfortir el vincle amb el sector públic. També necessiten crear un protocol per derivar serveis i evitar la competència.

Algunes entitats que fan part de l’impuls, com La ciutat Invisible, Kop de ma, Koitton club, la Directa, i Aula d’idiomes; compartiran un espai de co-treball, que probablement facilitarà la creació de nous projectes d’intercooperació.

Aspectes que han afavorit la intercooperació al barri de Sants, la creació de l’Associació per l’impuls i Coopolis:

• La trajectòria històrica de el moviment cooperatiu a al barri de Sants.

• El moviment social per crear pràctiques socioeconòmiques dignes i sostenibles conformat principalment per associacions com la XES i la Federació de Cooperatives de Treball, entitats particulars de l’ESS com La Ciutat Invisible, La Col i Coop57; i líders socials de barri de Sants com Iván Miró i Lluc de la Col ..

• La necessitat ciutadana per crear treball digne i alternatives socioeconòmiques que donin resposta a les seves necessitats col·lectives, després de la crisi econòmica.

• L’existència d’un entramat d’entitats amb valors comuns i ganes de transformar el model socioeconòmic en un mateix territori.

• La proximitat de les iniciatives genera que es coneguin les persones i que hi hagi confiança.

• Les polítiques públiques que estan fomentat pràctiques econòmica més socials i solidàries com les de l’Ajuntament de Barcelona, ​​alineades amb algunes mesures de les 14 mesures proposades per la XES per impulsar l’ESS, com ara les mesures 3 i 4 que proposen cedir en ús equipaments municipals per al foment de l’ESS. Així mateix, la Generalitat de Catalunya amb Aracoop està fomentant pràctiques econòmiques més socials i solidàries, i també s’ha alineat amb algunes mesures d la XES per impulsar l’ESS, com ara la mesura 14 que proposa mapejar, fer fires i intercanvis d’ bones pràctiques de les iniciatives de l’ESS en un territori específic.

• La cessió d’ús d’un equipament públic (Can Batlló) ha motivat al fet que diferents actors de barri hagin intercooperado per dóna-li usos autogestionats comunitaris, culturals i econòmics.

Fonts

Pàgina web de Can Batlló.

Pàgina web de Coopolis: bcn.coop

Pàgina web l’impuls Coopertivo http://sants.coop/2016/12/

Catàleg Sants Coop 2016.

IMPULS COOPERATIU DE SANTS. Projecte de dinamització de l’economia cooperativa, social i solidària a Sants – Montjuïc Fase I (Novembre 2015 – abril 2016).

Página web de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Rueda de Prensa Presentación del plan de impulso de la economía social y solidaria de Barcelona 2016-2019.

Entrevista a Iván Miró 13-03-2017.

Entrevista a Tatiana Bonastre. Marzo 2017.

Entrevista a Anna Lite Diví. 02-04-2017.

Fernandez, Ana; Miró, Ivàn, 2016. L’economia social i solidària a Barcelona. Capítulo Sants.

Feu un comentari

Què fem?

Dissenyem i organitzem Team building amb impacte social i ambiental positiu, voluntariat corporatiu, i activitats RSC (Responsabilitat Social Corporativa) In Company a Barcelona i al seu voltant.

Entenem la sostenibilitat com la construcció participativa de una societat equitativa, amb uns mínims bàsics per a tothom, on l’impacte econòmic i social no deteriori l’ambient.

CONDICIONS GENERALS:

– Grup: min 10 pers.
– L’IVA no està inclòs en els preus.
– Idiomes: català, castellà i anglès. Potser podrem gestionar altres idiomes.
– El lloc web en anglès té un recàrrec en llengua estrangera.
– Si ets una empresa de lÈsatt Espanyol pots bonificar-te com a formació part de les despeses dels nostres Team building.
– El 50% del pagament s’ha de fer com a mínim amb un mes d’antelació per a la reserva, l’altre 50% s’ha de fer, com a màxim, un dia abans de l’esdeveniment.
– Rebràs un certificat d’haver fet una experiència o activitat sostenible.
– Rebràs fotos i un breu vídeo com un record.
– Si un dia abans hi ha previsió de pluja, l’acte es farà amb paraigua o es programarà un altre dia.

– S’accepta canvi d’un 10% menys de persones per a l’activitat, avisant a Greenevents amb 5 dies hàbils abans de l’activitat.

El client tindrà dret a cancel·lar el servei  després de la notificació per escrit a Greenevents. En aquest cas, el client estarà obligat a pagar : 30% de la factura si la cancel·lació es produeix 15 dies abans de l’activitat o 50% de la factura si la cancel·lació es produeix entre 15 dies abans de l’esdeveniment i 6 dies abans de l’esdeveniment., 100% de la factura si la cancel·lació es produeix entre 6 dies de l’esdeveniment i el dia de l’esdeveniment.

Si ets una empreses de l’Estat Espanyol, pots bonificar-te els nostres Team building com a formació.