Greenevents ha renova’t, per quart any consecutiu, l’adhesió al Biosfhere -Turisme Responsable

Conscients de la importància de mantenir i fomentar un desenvolupament turístic sostenible, i assumits els principis i objectius adoptats a la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible 2015, la COP 21 i la Carta Mundial del Turisme Sostenible + 20, Greenevents es compromet a una millora contínua en la gestió sostenible.

Entenem la gestió sostenible com la que inclou criteris (1) socials (promoure l’economia local, els productes de comerç just, la inserció sociolaboral de col·lectius desafavorits, la banca ètica, l’enfortiment del mercat social, i la participació en associacions que promoguin el desenvolupament sostenible), (2) ambientals (prevenir i reduir l’impacte en la generació de residus i en el consum de recursos no renovables, i triar el consum de renovables) i (3) d’organització i treball sota els principis del cooperativisme (participació , transparència, equitat salarial i de gènere, formació, conciliació personal, compartir el coneixement generat).

Com contribueix Greenevents al turisme responsable?

En aquest mateix sentit, Greenevents ha adoptat la següent Política de Turisme Responsable, mitjançant la qual es compromet a complir els requisits establerts a l’adhesió BIOSPHERE, que inclouen el control i la millora contínua dels següents criteris: (1) econòmics i socials ( cadena de subministraments amb criteris responsables, participació en associacions per promoure la integració social i econòmica de la comunitat, foment de mesures d’accessibilitat universal, respecte i foment del patrimoni cultural i ambiental del territori); (2) ambientals (cadena de subministraments amb criteris ecològics, prevenció i reducció dels impactes ambientals –paisatge, energia, emissions atmosfèriques, aigua, residus, acústica-), i (3) organització i treball (prevenció de riscos laborals, formació sobre Turisme Responsable, qualitat en el servei al client i comunicació de les bones pràctiques de sostenibilitat de lentorn i de la nostra entitat).

Els nostres compromisos

Greenevents amplia els requisits establerts a l’adhesió BIOSPHERE per contribuir d’una manera més holística cap a la sostenibilitat: promou la inserció sociolaboral de col·lectius en exclusió social i es basa en els principis del cooperativisme per a la seva organització del treball (transparència en la informació, presa de decisions participatives, permet la conciliació personal, diferències salarials no més grans a cinc vegades i té en compte l’equitat de gènere). De la mateixa manera, Greenevents manifesta el compromís de lluitar contra l’explotació sexual.

Donem suport a la sostenibilitat

En concret, greenevents contribueix a la sostenibilitat de la següent manera: (1) ofereix activitats outdoor per a grups amb criteris de sostenibilitat (2) ofereix acompanyament a la planificació i producció d’esdeveniments amb criteris sostenibles (3) contribueix a la intercooperació i a l’enfortiment del Mercat Social (4) contracta proveïdors amb criteris socials i ambientals per a la gestió de l’entitat (5) complementa serveis amb criteris de sostenibilitat per a l’organització d’esdeveniments (6) es compromet a prevenir i reduir l’impacte ambiental (7) fomenta el transport sostenible, en la seva gestió utilitza principalment bicicleta i transport públic, i informa als seus clients perquè usin el transport públic per arribar a les activitats (8) comunica als clients sobre bones pràctiques ambientals i de conservació de l’entorn i de la cultura al territori.

Aquesta Política de Turisme Responsable s’actualitzarà sempre que les circumstàncies ho requereixin, adoptant i publicant en tots dos casos nous objectius de sostenibilitat.

Feu un comentari

Què fem?

Dissenyem i organitzem experiències sostenibles a Barcelona i al seu voltant: Team building i Organització d’esdeveniments amb impacte social i ambiental positiu, voluntariat corporatiu, activitats RSE (Responsabilitat Social Empresarial) on Site.

Entenem la sostenibilitat com la construcció participativa de una societat equitativa, amb uns mínims bàsics per a tothom, on l’impacte econòmic i social no deteriori l’ambient.

CONDICIONS GENERALS:

– Grup: min 10 pers.
– L’IVA no està inclòs en els preus.
– Idiomes: català, castellà i anglès. Potser podrem gestionar altres idiomes.
– El lloc web en anglès té un recàrrec en llengua estrangera.
– Si sou una empresa espanyola i el grup és d’entre 10 i 30 persones, podeu aconseguir recompensar com a entrenament les nostres despeses/activitats a l’aire lliure o presencial, excepte les curses d’obstacles i el recorregut pel Poblenou.
– El 50% del pagament s’ha de fer com a mínim amb un mes d’antelació per a la reserva, l’altre 50% s’ha de fer un dia abans de l’esdeveniment.
– Rebràs un certificat d’haver fet una experiència o activitat sostenible.
– Rebràs fotos i un breu vídeo com un record.
– Si un dia abans hi ha previsió de pluja, l’acte es farà amb paraigua o es programarà un altre dia.
– S’accepten canvis 5 dies laborables abans de l’ activitat.