PROTOCOL COVID-19

Greenevents S.L. revisarà semestralment les mesures del govern de Catalunya per a prevenir el Covid19. A 7 de nov 2022 aquestes són les mesures trobades en:

www.catalunya.com/informacion/covid

ESTAT DE L'OFERTA TURÍSTICA A CATALUNYA I MESURES

Actualment Catalunya ha tornat a la normalitat a causa de la millora dels indicadors referents a la situació epidemiològica, de la qual es fa un seguiment constant.

L’oferta turística i les activitats d’oci funcionen amb completa normalitat, no es veuen afectades per limitacions horàries ni tampoc per restriccions d’aforament.

Mesures sobre l'ús de transport públic

El transport públic en tot el territori català funciona amb normalitat i en aquest moment no hi ha cap restricció que limiti la mobilitat.

Indicacions i recomanacions sanitàries pertinents quan s’utilitzi el transport públic:

– Ús obligatori de la màscara.

– Evitar l’ús del transport públic si algú es troba malament.

– Rentar-se les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic amb assiduïtat.

– Mantenir la distància de seguretat i evitar assentar-se en seients confrontats amb altres usuaris.

Mesures en relació a les distàncies de seguretat, màscares, trobades i aforaments

Distància de seguretat:

La transmissió és més fàcil si hi ha moltes persones. Si teniu alguna condició de salut prèvia que pugui agreujar el contagi per COVID-19, us recomanem que utilitzeu la màscara en aquests espais (especialment si són tancats). Si esteu en espais concorreguts, porteu la màscara de manera correcta i no us la lleveu.

Màscares:

L’ús de la màscara és obligatori per a tots els majors de 6 anys en els transports públics, farmàcies, centres sanitaris, centres soci sanitaris i residències de persones majors.

Quedin exempts d’aquesta obligació les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a llevar-la-hi o bé presentin alteracions de la conducta que facin inviable el seu ús.

Reunions i trobades:

Estan permeses les reunions i trobades sempre que no comportin aglomeracions ni que superin els aforaments màxims permesos. Així mateix, es recomana ventilar els espais tancats abans, durant i després de les visites, així com prioritzar les trobades a l’aire lliure.

A Greenevents estem compromesos amb el teu compte!

Què fem?

Dissenyem i organitzem Team building amb impacte social i ambiental positiu, voluntariat corporatiu, i activitats RSC (Responsabilitat Social Corporativa) In Company a Barcelona i al seu voltant.

Entenem la sostenibilitat com la construcció participativa de una societat equitativa, amb uns mínims bàsics per a tothom, on l’impacte econòmic i social no deteriori l’ambient.

CONDICIONS GENERALS:

– Grup: min 10 pers.
– L’IVA no està inclòs en els preus.
– Idiomes: català, castellà i anglès. Potser podrem gestionar altres idiomes.
– El lloc web en anglès té un recàrrec en llengua estrangera.
– Si ets una empresa de lÈsatt Espanyol pots bonificar-te com a formació part de les despeses dels nostres Team building.
– El 50% del pagament s’ha de fer com a mínim amb un mes d’antelació per a la reserva, l’altre 50% s’ha de fer, com a màxim, un dia abans de l’esdeveniment.
– Rebràs un certificat d’haver fet una experiència o activitat sostenible.
– Rebràs fotos i un breu vídeo com un record.
– Si un dia abans hi ha previsió de pluja, l’acte es farà amb paraigua o es programarà un altre dia.

– S’accepta canvi d’un 10% menys de persones per a l’activitat, avisant a Greenevents amb 5 dies hàbils abans de l’activitat.

El client tindrà dret a cancel·lar el servei  després de la notificació per escrit a Greenevents. En aquest cas, el client estarà obligat a pagar : 30% de la factura si la cancel·lació es produeix 15 dies abans de l’activitat o 50% de la factura si la cancel·lació es produeix entre 15 dies abans de l’esdeveniment i 6 dies abans de l’esdeveniment., 100% de la factura si la cancel·lació es produeix entre 6 dies de l’esdeveniment i el dia de l’esdeveniment.

Si ets una empreses de l’Estat Espanyol, pots bonificar-te els nostres Team building com a formació.